top of page
Image by Storiès

Specialiserade inom arbetsrätt

Våra klienters upplevelser är viktiga för oss

google-logo.png
genomsnittligt betyg är 4.9 av 5

Vår rådgivning omfattar alla arbetsrättsliga aspekter

Arbetstagare

Med ett tydligt tillvägagångssätt arbetar vi målinriktat utifrån Dina rättigheter. Vi bygger upp den rättsliga ramen för just Ditt ärende och genomför en välgenomtänkt strategi för att Du ska få den bästa utgången i Ditt ärende. 

Arbetsgivare

Vi besitter omfattande kunskaper och bred erfarenhet inom arbetsrätt. Vi företräder såväl arbetstagare som arbetsgivare i både utomrättsliga ärenden och arbetstvister i domstol. 

 • Uppsägning

 • Avsked

 • Utköp

 • Lönefordran

 • Semester

 • Rehabilitering

 • Arbetsmiljöfrågor

 • Diskriminering

 • Föräldraledighet/Studentledighet

 • Ingående och avslutande av anställningsavtal 

 • Upprättande av anställningsavtal

 • Konkurrensklausuler

 • Skydd för företagshemligheter

 • Kollektiva förhandlingar

 • Verksamhetsöverlåtelser

 • Omorganisationer

 • Kollektivavtalsfrågor

Anchor 1
Image by Jon Flobrant

Vårt uppdrag är att hjälpa Dig att uppnå rättvisa

google-logo.png
genomsnittligt betyg är 4.9 av 5

2-4

veckor att genomföra en förhandling i genomsnitt

vi arbetar effektivt och noggrant med fokus på att uppnå ett gott resultat

8/10

ärenden löses utomrättsligt i genomsnitt

 

vi är specialiserade på förhandlingar och strävar efter att lösa Ditt ärende utanför domstol

+ 500

erfarenhet av framgångsrika fall

vi har stor erfarenhet av olika ärenden och omständigheter för att ge Dig bästa råd

99%

tillfredsställelse från våra klienter

vi har ett personligt bemötande där vi prioriterar Ditt välmående

Anchor 2
Anchor 3
Ilona_edited_edited_edited_edited_edited

Våra klienters nöjdhet är viktigast

Oyal Juridik är en verksamhet med särskild inriktning på arbetsrätt. Vi arbetar endast med det rättsområdet som vi är specialiserade på för att Du som klient ska känna Dig trygg med att vi kommer att hantera Ditt ärende med största erfarenhet och professionalism. 

Hur jobbar vi?

 

Vi bedömer Ditt ärende i ett första samtal som vi erbjuder kostnadsfritt för att ta reda på om Ditt ärende har starka juridiska grunder. Därefter arbetar vi och strävar efter att tillvarata dina rättigheter under hela processens gång.

Den lilla storleken på vårt företag gör att vi kan erbjuda snabb interaktion, personlig kommunikation, flexibilitet och kvalitet. Våra värdeord är professionalitet, tillgänglighet och engagemang och dessa värdeord genomsyrar hela vår verksamhet.

Anker 4

Kontakta oss

Få en gratis bedömning av Ditt ärende

Tack!

_edited.jpg
bottom of page