top of page
Image by Storiès

Specialiserade inom arbetsrätt

Vi värderar våra klienters upplevelser

google-logo.png
genomsnittligt betyg är 4.9 av 5

Vår rådgivning omfattar alla arbetsrättsliga aspekter

Arbetstagare

Med ett tydligt tillvägagångssätt arbetar vi målinriktat utifrån Dina rättigheter. Vi bygger upp den rättsliga ramen för just Ditt ärende och genomför en välgenomtänkt strategi för att Du ska få den bästa utgången i Ditt ärende. 

Arbetsgivare

Vi besitter omfattande kunskaper och bred erfarenhet inom arbetsrätt. Vi företräder såväl arbetstagare som arbetsgivare i både utomrättsliga ärenden och arbetstvister i domstol. 

 • Uppsägning

 • Avsked

 • Utköp

 • Lönefordran

 • Semester

 • Rehabilitering

 • Arbetsmiljöfrågor

 • Diskriminering

 • Föräldraledighet/Studentledighet

 • Ingående och avslutande av anställningsavtal 

 • Upprättande av anställningsavtal

 • Konkurrensklausuler

 • Skydd för företagshemligheter

 • Kollektiva förhandlingar

 • Verksamhetsöverlåtelser

 • Omorganisationer

 • Kollektivavtalsfrågor

Anchor 1
Image by Jon Flobrant

Vårt uppdrag är att hjälpa Dig att uppnå rättvisa

google-logo.png
genomsnittligt betyg är 4.9 av 5

2-4

veckor att genomföra en förhandling i genomsnitt

Vi arbetar effektivt och noggrant med fokus på att leverera utmärkta resultat

8/10

ärenden löses utomrättsligt i genomsnitt

 

Med vår specialisering inom förhandlingar strävar vi efter att lösa Ditt ärende utanför domstol

+ 500

erfarenhet av framgångsrika fall

Med vår omfattande erfarenhet av olika ärenden och situationer kan vi erbjuda Dig de bästa råden

99%

tillfredsställelse från våra klienter

vi har ett personligt bemötande där vi prioriterar Ditt välmående

Anchor 2
Anchor 3
Ilona_edited_edited_edited_edited_edited

Klientnöjdhet är vår högsta prioritet

Oyal Juridik är en verksamhet med särskild inriktning på arbetsrätt. Vi arbetar endast inom vårt specialiserade rättsområde, så att Du som klient ska känna Dig trygg med att vi hanterar Ditt ärende med största erfarenhet och professionalism

Hur jobbar vi?

 

Vi bedömer Ditt ärende i ett första samtal som vi erbjuder kostnadsfritt. Därefter arbetar vi ständigt för att försvara Dina rättigheter och tillvarata dina intressen under hela ärendets gång.

Den lilla storleken på vårt företag gör att vi kan erbjuda snabb interaktion, personlig kommunikation, flexibilitet och kvalitet. Våra värdeord är professionalitet, tillgänglighet och engagemang och dessa värdeord genomsyrar hela vår verksamhet.

Anker 4

Kontakta oss

Få en gratis bedömning av Ditt ärende

Tack!

_edited.jpg
bottom of page