top of page
Archive

Arbetstagare

Ditt ärende är viktigt och med vår expertis skydda vi dina rättigheter  

HUR VI ARBETAR
VÅRT SÄTT ATT ARBETA 
HUR VI KAN HJÄLPA

Hur vi arbetar

Vårt team bedömer först ditt ärende över telefon för att ta reda på om vi kan ta oss an uppdraget. Detta är vår kostnadsfria första bedömning där du som klient beslutar om du vill gå vidare med ditt ärende. Om du väljer att anförtro ditt ärende till Oyal Juridik, påbörjar vi den formella processen med att inleda ett rådgivningsmöte och därefter förklara stegen framåt.


Vårt sätt att arbetar

Första steget är alltid att utreda ditt ärende och bedöma om det finns förutsättningar för att få ditt ärende finansierat genom rättshjälp. Därefter kontaktar vi din arbetsgivare och anmäler oss som ditt juridiska ombud. Du kan nu luta dig bakåt då vi sköter kommunikationen med din arbetsgivare. Vi inkluderar våra klienter i all kommunikation och alla steg i processen. Vårt mål är att hjälpa dig att uppnå ett positivt resultat så snabbt som möjligt med en genomtänkt förhandlingsteknik och tydliga juridiska grunder.

Hur vi kan hjälpa

Vi hjälper dig genom att tydligt förklara dina rättigheter i en tvist och arbetar aktivt för att din arbetsgivare kompenserar dig för sitt felaktiga agerande. Med vår expertis och dedikation strävar vi efter att uppnå rättvisa resultat för våra klienter.

bottom of page