top of page
Image by Storiès
White Structure

1.

Denna integritetspolicy förklarar vårt förhållningssätt till all personlig information som vi samlar in från dig eller som vi har erhållit om dig från en tredje part och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Den anger också dina rättigheter i fråga om vår behandling av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy kommer att informera dig om vilken typ av personlig information som behandlas av oss och hur du kan begära att vi raderar, uppdaterar, överför och/eller ger dig tillgång till den.

Denna integritetspolicy är avsedd att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du använder webbplatsen och våra tjänster och/eller att förstå hur din personliga information kan behandlas av oss som ett resultat av att tillhandahålla tjänsterna till tredje part. Ta en stund att läsa och förstå det.

Observera också att denna integritetspolicy endast gäller användningen av din personliga information som erhållits av oss.

2.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vill utöva dina rättigheter som anges i denna policy, vänligen kontakta oss via:

kontakt@oyaljuridik.se;

 

3.

Vi kan samla in personlig information från dig under vår verksamhet, inklusive genom din användning av vår webbplats, när du kontaktar eller begär information från oss, när du anlitar våra juridiska eller andra tjänster eller som ett resultat av din relation med en eller flera av vår personal eller kunder.

Vårt primära mål med att samla in personlig information från dig är att hjälpa oss:

 • verifiera din identitet

 • leverera våra tjänster

 • förbättra, utveckla och marknadsföra nya tjänster

 • utföra förfrågningar från dig på webbplatsen eller i samband med våra tjänster

 • undersöka eller lösa förfrågningar eller tvister

 • följa tillämplig lag, domstolsbeslut, annan rättsprocess eller kraven från en tillsynsmyndighet

 • genomdriva våra avtal med dig

 • skydda oss eller tredje parts rättigheter, egendom eller säkerhet, inklusive våra andra kunder och användare av webbplatsen eller våra tjänster

 • med rekryteringssyfte, och

 • använda som på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag.

För att uppnå dessa mål kan vi behandla följande personuppgifter:

 • Om du är en besökare på webbplatsen

  • Namn och befattning

  • Kontaktinformation inklusive företaget du arbetar för, e-postadress och sociala medier-konto där så är lämpligt.

  • Demografisk information som din adress, preferenser och intressen.

  • Annan information som är relevant för tillhandahållandet av tjänster.

 • Om du är en enskild kund som tar emot våra tjänster eller en potentiell enskild kund:

  • Namn och befattning

  • Kontaktinformation inklusive företaget du jobbar för och e-postadress, där de anges.

  • Betalningsinformation.

  • Relevant information som krävs av klienten och/eller anti-penningtvättsbestämmelser och som en del av våra klientintagsprocedurer. Detta kan eventuellt inkludera bevis på källan till medel, i början av och eventuellt från tid till annan under hela vår relation med kunder, som vi kan begära och/eller erhålla från tredje parts källor. Källorna för sådan verifiering kan omfatta dokumentation som vi begär från dig eller genom användning av online-källor eller båda.

  • Information du lämnar till oss i syfte att delta i möten och evenemang, inklusive kostkrav som kan avslöja information om din hälsa eller religiösa övertygelse.

  • Annan information som är relevant för tillhandahållande av tjänster.

Företaget är främst engagerat av företagsenheter och som sådana är dessa instruktörer inte registrerade. Men som en del av sådana instruktioner kan personlig information lämnas till oss (t.ex. personlig information om någon av våra företagskunders eller potentiella kunders tjänstemän eller personal, någon motståndare eller säljare eller köpare eller personlig information om deras juridiska rådgivare eller personal , som relevant eller liknande).

Om du är en individ vars personuppgifter behandlas av oss som ett resultat av att tillhandahålla tjänsterna till andra (inklusive enskilda kunder och företagskunder) kommer vi att behandla en mängd olika personlig information beroende på de tjänster som tillhandahålls.

Detta kan inkludera personlig information som relaterar, utan begränsning, till någon av våra företagskunders eller potentiella kunders tjänstemän eller personal, någon personlig information om motståndare eller säljare eller köpare inklusive personlig information om deras juridiska rådgivare, andra rådgivare eller personal som relevant eller liknande .

Till exempel, om vi tillhandahåller pensionsrådgivning till förvaltare, kan vi få och sedan behandla (bland annan information) uppgifter om förmånsrätt, pensionsgrundande tjänst, pensionsgrundande lön, kontaktuppgifter, födelsedatum och kön när det gäller pensionsmedlemmar. system.

Vi kan också behöva behandla personuppgifter i förhållande till andra tredje parter som instrueras antingen av våra egna klienter eller andra personer eller företag som är involverade i att vi tillhandahåller tjänsterna till vår klient (till exempel andra advokatbyråer, experter etc.).

Detta är en icke uttömmande lista som återspeglar den varierande karaktären hos de personuppgifter som behandlas som en del av en advokatbyrå som tillhandahåller juridiska tjänster.

För kunder och potentiella kunder samlar vi också in information för att vi ska kunna marknadsföra våra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. För detta ändamål samlar vi in:

 • Namn och befattning.

 • Annan företagsinformation som jobbtitel och företaget du arbetar för.

 • Områden eller ämnen som intresserar dig.

 • Ytterligare information kan samlas in såsom evenemang du deltar i och om du ger oss den, kostpreferenser som kan indikera data om din hälsa eller religiösa övertygelse.

4.

Vi kan komma att använda din information för följande ändamål:

 • Uppfyllande av tjänster
  Vi samlar in och underhåller personlig information som du frivilligt lämnar till oss under din användning av webbplatsen och/eller våra tjänster för att göra det möjligt för oss att utföra tjänsterna. Observera också att våra affärsvillkor gäller när vi tillhandahåller tjänsterna

  • Vad är vår rättsliga grund?
   Det är nödvändigt för oss att behandla din information för att utföra våra skyldigheter i enlighet med eventuella avtal som vi kan ha med dig. Det ligger i vårt berättigade intresse eller en tredje parts berättigade intresse att använda din personliga information på ett sådant sätt att säkerställa att vi tillhandahåller den allra bästa kundservice vi kan till dig eller andra.

 • Kundservice
  Vår webbplats använder olika användargränssnitt för att låta dig begära information om våra tjänster inklusive elektroniska förfrågningsformulär och en telefonförfrågningstjänst. Kontaktinformation kan begäras i varje enskilt fall, tillsammans med information om annan personlig information som är relevant för din tjänsteförfrågan. Denna information används för att vi ska kunna svara på dina förfrågningar.

  • Vad är vår rättsliga grund?
   Det ligger i vårt berättigade intresse eller en tredje parts berättigade intresse att använda din personliga information på ett sådant sätt att säkerställa att vi tillhandahåller den allra bästa kundservice vi kan till dig eller andra.

 • Företagsekonomi och laglig efterlevnad
  Vi använder dina personuppgifter för följande affärsadministrativa och juridiska efterlevnadssyften:

  • för att följa våra juridiska skyldigheter (inklusive alla Anti-penningtvätt eller Anti-mutor, konflikter eller liknande skyldigheter inklusive, men utan begränsning, att upprätthålla lagstadgade försäkringar);

  • att upprätthålla våra lagliga rättigheter;

  • för att skydda tredje parts rättigheter; och

  • i samband med en affärstransaktion såsom en fusion, eller en omstrukturering eller försäljning.

  • Vad är vår rättsliga grund?
   Där vi använder din personliga information i samband med en affärsövergång, för att upprätthålla våra juridiska rättigheter eller för att skydda tredje parts rättigheter ligger det i vårt eller en tredje parts legitima intresse att göra det. För alla andra ändamål som beskrivs i det här avsnittet är det vår juridiska skyldighet att använda din personliga information för att följa alla juridiska skyldigheter som åläggs oss.

Vi använder information som vi observerar om dig från din interaktion med vår webbplats, vår e-postkommunikation till dig och/eller med tjänster (se avsnittet Kundinsyn and Analys nedan för mer information om den information som samlas in och hur den samlas in) för att skicka dig marknadskommunikation.

 • Marknadskommunikation
  Vi utför följande marknadsföringsaktiviteter med hjälp av dina personuppgifter:

  • Marknadsföring per post

  • Marknadsföring per mejl

  • Vad är vår rättsliga grund?
   Det ligger i vårt legitima intresse att använda din personliga information för marknadsföringsändamål.

   Vi kommer endast att skicka dig marknadskommunikation där du har samtyckt till att ta emot sådan marknadsföringskommunikation, eller där vi har en laglig rätt att göra det.

 • Kundinsikt och analys
  Vi analyserar dina kontaktuppgifter med annan personlig information som vi observerar om dig från din interaktion med vår webbplats, vår e-postkommunikation till dig och/eller med våra tjänster såsom de tjänster du har tittat på.

  Där du har gett ditt samtycke (där det krävs enligt lag) använder vi cookies, loggfiler och andra tekniker för att samla in personlig information från den hårdvara och programvara du använder för att komma åt webbplatsen, eller från din mobil. Detta inkluderar följande:

  • en IP-adress för att övervaka webbplatstrafik och volym;

  • ett sessions-ID för att spåra användningsstatistik på vår webbplats;

  • information om dina personliga eller professionella intressen, demografi, erfarenheter av våra produkter och kontaktpreferenser.

 • Våra webbsidor innehåller "cookies", "webbeacons" eller "pixeltaggar" ("Taggar"). Taggar låter oss spåra mottagandet av ett e-postmeddelande till dig, att räkna användare som har besökt en webbsida eller öppnat ett e-postmeddelande och samla in andra typer av samlad information. När du klickar på ett e-postmeddelande som innehåller en tagg, kan din kontaktinformation därefter korsreferens till källe-postmeddelandet och relevant tagg.
  I vissa av våra e-postmeddelanden använder vi en "klick-URL" länkad till en viss webbplats som administreras av oss eller för vår räkning.

   

  Genom att använda denna information kan vi mäta effektiviteten av vårt innehåll och hur besökare använder vår webbplats och våra tjänster. Detta gör att vi kan lära oss vilka sidor på vår webbplats som är mest attraktiva för våra besökare, vilka delar av vår webbplats som är mest intressanta och vilken typ av erbjudanden våra registrerade användare vill se.

5.

Det är nödvändigt för oss att använda dina personuppgifter;

 • Att utföra våra skyldigheter i enlighet med eventuella avtal som vi kan ha med dig.

 • Det ligger i vårt berättigade intresse eller en tredje parts berättigade intresse att använda personlig information på ett sådant sätt att säkerställa att vi tillhandahåller Tjänsterna på bästa sätt vi kan.

 • Det är vår juridiska skyldighet att använda din personliga information för att följa alla juridiska skyldigheter som åläggs oss.

6.

Vi kan också dela personlig information med en mängd av följande kategorier av tredje parter vid behov:

 • Våra professionella rådgivare såsom advokater och revisorer.

 • Statliga eller tillsynsmyndigheter.

 • Yrkesskadeersättning eller andra relevanta försäkringsgivare.

 • Tillsynsmyndigheter/skattemyndigheter/företagsregister.

 • Tredje parter till vilka vi lägger ut vissa tjänster som, utan begränsning, dokumentbehandling och översättningstjänster, konfidentiell avfallshantering, IT-system eller mjukvaruleverantörer, IT-supporttjänsteleverantörer, dokument- och informationslagringsleverantörer.

 • Tredje parter som är engagerade i de tjänster vi tillhandahåller till klienter såsom advokater, skiljemän, medlare, tjänstemän, vittnen, kostnadsföreläggare, domstol, motpart och deras advokater, dokumentgranskningsplattformar och experter såsom skatterådgivare eller värderingsmän.

 • Tredjepartstjänsteleverantörer för att hjälpa oss med kundinsiktsanalyser, såsom Google Analytics.

 • Tredjepartspost- eller budleverantörer som hjälper oss att leverera våra postmarknadsföringskampanjer till dig eller leverera dokument relaterade till ett ärende.

 • Observera att denna lista inte är uttömmande och att det kan finnas andra exempel där vi behöver dela med andra parter för att kunna tillhandahålla tjänsterna så effektivt som möjligt.

7.

Vår webbplats använder vissa taggar, loggfiler och annan teknik som du bör vara medveten om. 

8. 

Som nämnts ovan kan vi utse underleverantörsdatabehandlare som krävs för att leverera tjänsterna, såsom, utan begränsning, dokumentbehandling och översättningstjänster, konfidentiell avfallshantering, IT-system eller mjukvaruleverantörer, IT-supporttjänsteleverantörer, dokument- och informationslagring leverantörer, som kommer att behandla personlig information för vår räkning och på vår vägnar. Vi genomför en lämplig nivå av due diligence och inför avtalsdokumentation i förhållande till alla underleverantörer för att säkerställa att de behandlar personuppgifter på lämpligt sätt och i enlighet med våra lagliga och regulatoriska skyldigheter.

9.

För att kunna tillhandahålla tjänsterna kan vi behöva överföra din personliga information till platser utanför den jurisdiktion där du tillhandahåller den.

10.

För besökare på webbplatsen kommer vi att behålla relevant personlig information i minst tre år från datumet för vår senaste interaktion med dig och i enlighet med våra skyldigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning eller liknande lagstiftning runt om i världen, eller under längre tid om vi är skyldiga att göra det i enlighet med våra lagstadgade skyldigheter eller skyldigheter om yrkesskadeersättning.

För tillhandahållande av tjänster till en kund kommer vi att behålla relevant personlig information i minst sex år från datumet för vår senaste interaktion med den kunden och i enlighet med våra skyldigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning eller liknande lagstiftning runt om i världen, eller för längre eftersom vi är skyldiga att göra det enligt våra lagstadgade skyldigheter eller skyldigheter om yrkesskadeersättning. Vi kan sedan förstöra sådana filer utan ytterligare meddelande eller ansvar.

Om personlig information endast är användbar under en kort period t.ex. för specifika marknadsföringskampanjer kan vi ta bort den.

11.

Vi har åtagit oss att hålla den personliga informationen som tillhandahålls oss säker och vi har implementerat lämpliga informationssäkerhetspolicyer, regler och tekniska åtgärder för att skydda den personliga information som vi har under vår kontroll från obehörig åtkomst, felaktig användning eller avslöjande, otillåten modifiering och olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust.

Alla våra partners, anställda, konsulter, arbetare och databehandlare (dvs. de som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, för de ändamål som anges ovan), som har tillgång till och är associerade med behandlingen av personuppgifter, är skyldiga att respektera sekretessen för sådan personlig information.

12.

Du har följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi har om dig:

 • Din rätt till tillgångOm du frågar oss kommer vi att bekräfta om vi behandlar din personliga information och, om nödvändigt, förse dig med en kopia av den personliga informationen (tillsammans med vissa andra detaljer). Om du behöver ytterligare kopior kan vi behöva ta ut en rimlig avgift.

 • Din rätt till rättelseOm de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att få den korrigerad. Om du har rätt till rättelse och om vi har delat dina personuppgifter med andra kommer vi att meddela dem om rättelsen där det är möjligt. Om du frågar oss, där det är möjligt och lagligt att göra det, kommer vi också att berätta vem vi har delat din personliga information med så att du kan kontakta dem direkt.

 • Din rätt till radering
  Du kan be oss att radera eller ta bort din personliga information under vissa omständigheter, till exempel när vi inte längre behöver dem eller om du drar tillbaka ditt samtycke (i tillämpliga fall). Om du har rätt till radering och om vi har delat din personliga information med andra kommer vi att meddela dem om raderingen där det är möjligt. Om du frågar oss, var det är möjligt och lagligt för oss att göra det, kommer vi också att berätta vem vi har delat din personliga information med så att du kan kontakta dem direkt.

 • Din rätt att begränsa behandlingen
  Du kan be oss att "blockera" eller undertrycka behandlingen av din personliga information under vissa omständigheter, till exempel när du bestrider riktigheten av den personliga informationen eller om du invänder mot oss. Om du har rätt till begränsning och om vi har delat din personliga information med andra kommer vi att informera dem om begränsningen där det är möjligt för oss att göra det. Om du frågar oss, var det är möjligt och lagligt för oss att göra det, kommer vi också att berätta vem vi har delat din personliga information med så att du kan kontakta dem direkt.

 • Din rätt till dataportabilitet
  Du har rätt, under vissa omständigheter, att få personlig information som du har försett oss med (i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format) och att återanvända den någon annanstans eller att be oss överföra denna till en tredje part som du väljer. .

 • Din rätt att invända
  Du kan be oss att sluta behandla dina personuppgifter, och vi kommer att göra det, om vi är:

  • att förlita sig på våra egna eller någon annans legitima intressen för att behandla dina personuppgifter, förutom om vi kan visa övertygande rättsliga grunder för behandlingen; eller

  • behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål.

 • Din rätt att återkalla samtycke
  Om vi förlitar oss på ditt samtycke (eller uttryckliga samtycke) som vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter, har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

 • Din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten
  Om du har bekymmer över någon aspekt av vår integritetspolicy, inklusive hur vi har hanterat din personliga information, kan du rapportera det till den relevanta tillsynsmyndigheten.

Observera att vissa av dessa rättigheter kan vara begränsade där vi har ett övervägande intresse eller rättslig skyldighet att fortsätta att behandla uppgifterna eller där data kan vara undantagna från utlämnande på grund av juridiska yrkesskydds- eller tystnadsplikt.

13.

Vi kan göra regelbundna ändringar i denna integritetspolicy. För att säkerställa att du alltid är medveten om hur vi använder din personliga information kommer vi att uppdatera denna integritetspolicy regelbundet för att återspegla eventuella ändringar av vår användning av din personliga information. Vi kan också göra ändringar som krävs för att följa ändringar i tillämplig lag eller regulatoriska krav. Där det är praktiskt möjligt kommer vi att meddela dig via e-post om alla väsentliga ändringar. Vi uppmuntrar dig dock att regelbundet läsa igenom denna integritetspolicy för att bli informerad om hur vi använder din personliga information.

Privacy policy

Integritetspolicy

bottom of page