top of page
Archive

Arbetsgivare

Ditt uppdrag är viktigt och vi behandlar det med omsorg

HUR VI ARBETAR
VÅRT SÄTT ATT ARBETA 
HUR VI KAN HJÄLPA

Hur vi arbetar

Vårt team bedömer först ditt ärende över telefon för att ta reda på om vi kan ta oss an uppdraget. Detta är vår kostnadsfria första bedömning där du som klient beslutar om du vill gå vidare med ditt ärende. Om du väljer att anförtro ditt ärende till Oyal Juridik, påbörjar vi den formella processen med att inleda ett rådgivingsmöte och därefter förklara stegen framåt.


Vårt sätt att arbetar

Vi agerar som samarbetspart för företag som behöver arbetsrättsligt stöd – vi hanterar allt från komplexa frågeställningar till löpande frågor. Vi erbjuder föreläsningar som kan anpassas efter klientens specifika behov.

Hur vi kan hjälpa

Arbetsrättsliga tvister kan vara kostsamma för företag om gällande regelverk inte följs. Vi hjälper företag att arbeta proaktivt och utifrån bästa förutsättningar fatta välgrundade beslut för att undvika tvister. Om företag hamnat i tvist strävar vi efter att minimera skadeståndsansvaret för våra klienter. 

bottom of page