top of page
Ouderwetse bibliotheek

Uppsägning av en provanställning

En provanställning får pågå i högst 6 månader men får avslutas i förtid.


Provanställning som anställningsform

Provanställning är en tidsbegränsad anställning som får vara högst 6 månader lång men får dock vara kortare. Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren får möjligheten att testa en person i tjänsten innan anställningen övergår till en fast anställning (tillsvidareanställning).


Vad gäller vid uppsägning?

Bestämmelserna om hur en provanställning avslutas eller sägs upp kan variera beroende på om det finns kollektivavtal eller inte. Kollektivavtal får i vissa hänseenden avvika från reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Reglerna kan skilja sig beroende på vad det är för kollektivavtal. Om det däremot inte finns något kollektivavtal blir LAS tillämplig.


Arbetsgivaren kan när som helst under de första 6 månaderna avsluta provanställningen såvida inget annat har avtalats mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Anställningen kan avslutas av arbetsgivaren om man tror att den anställde inte kommer att klara av arbetsuppgifterna inom befattningen. För att anställningen ska avslutas måste arbetsgivaren lämna arbetstagaren besked om uppsägning minst två veckor i förväg innan provanställningen löpt ut. Det är värt att nämna att beskedet inte måste vara skriftligt. För de fall arbetstagaren tillhör en facklig organisation ska även organisationen varslas om uppsägningen. Både arbetstagaren och organisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.


Till skillnad från en tillsvidareanställning behöver arbetsgivaren varken förhandla eller ange skälen till att anställningen avslutas. Orsaken till uppsägningen får dock inte vara diskriminerande eller missgynnande för arbetstagaren. Vid en eventuell överläggning kan dock arbetstagaren och fackliga organisationen begära återkoppling på varför arbetsgivaren valt att avbryta provanställningen.


Arbetstagaren kan också avsluta sin anställning i förtid. Arbetstagaren har rätt att säga upp sig från sin provanställning och lämna arbetet redan samma dag som uppsägningen sker.
Kommentare


bottom of page