top of page
Ouderwetse bibliotheek

Kollektivavtal

Ett färdigt avtal med villkor som reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.


Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal reglerar arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter i ett anställningsförhållande. Arbetsgivaren tecknar kollektivavtal med en arbetsgivarorganisation eller ett fackförbund. Kollektivavtalet sätter gränsen för vilka regler som ska gälla på arbetsplatsen. Kollektivavtal omfattar alla anställda på en arbetsplats, vare sig om arbetstagaren är medlem i ett fackförbud eller inte.


Kollektivavtal kan vara utformade på olika sätt beroende på vilken bransch eller yrke det rör sig om. Syftet med kollektivavtalet är att tillgodose arbetstagaren med en tryggare arbetsplats eftersom arbetsgivaren aldrig kan erbjuda sämre villkor än vad som stadgas i kollektivavtalet. Villkor om lön, arbetstid, anställningsform, semester, uppsägningstid, pension och liknande brukar regleras i kollektivavtalet. Vid rekrytering räcker det med att arbetsgivaren och arbetstagaren i princip kommer överens om lön. Alla andra villkor ingår redan i kollektivavtalet.


Avvikelser från lagen om anställningsskydd (LAS)

Om det finns ett kollektivavtal kan man göra avvikelser från vissa delar av LAS och arbetsgivaren och arbetsgivarorganisationen kan komma överens om andra regler. Exempelvis kan arbetstagaren och arbetsgivaren komma överens om att uppsägningstiden enligt LAS inte ska gälla i anställningsförhållandet. Vilka paragrafer som kan upphävas eller inskränkas i ett kollektivavtal framgår av 2 § LAS.


Vissa tvingande regler i LAS kan arbetsgivaren inte avtala bort eller inskränka. Exempelvis är 7 § LAS tvingande och måste följas av arbetsgivaren. Av 7 § LAS framgår det att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad.


Kollektivavtal kan även reglera andra anställningsformer än de som framgår av LAS. Exempelvis kan kollektivavtal inom befattningen personlig assistent gälla så länge uppdraget varar, vilket inte är en reglerad anställningsform i LAS.
コメント


bottom of page