top of page
Ouderwetse bibliotheek

Hur många semesterdagar du har rätt till

Rätten till semesterförmåner i form av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning regleras i Semesterlag (1977:480).


Arbetstagarens rättigheter enligt semesterlagen får inte avtalas bort eller inskränkas. Vissa avvikelser får dock göras om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Arbetstagaren bör kontrollera om det finns avvikande regler i kollektivavtal. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan i viss mån komma överens om annat än vad som förskrivs i lagen.


Semesterdagar

En arbetstagare som är anställd hos en arbetsgivare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår oavsett vilken anställningsform arbetstagaren har. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan avtala om fler semesterdagar utöver var som regleras i semesterlagen eller kollektivavtal.


Semesterlön

Under semesterledigheten ska semesterlön betalas ut av arbetsgivaren. Rätten till ersättning beror dock på hur länge arbetstagaren har arbetat. Om arbetstagaren har varit anställd under ett helt intjänandeår har denne rätt till 25 betalda semesterdagar under semesteråret.


Obetald semester

Om arbetstagaren är nyanställd och inte har hunnit arbeta tillräckligt länge under intjänandeåret, kan det innebära att arbetstagaren inte har tjänat in rätten till betald semester. Oavsett om semester är betald eller ej, har arbetstagaren alltid rätt till ledighet – alltså obetald semester.


Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren ansvarar för att betala ut semesterersättning och ge arbetstagaren ledighet enligt vad som föreskrivs i semesterlagen. Om arbetsgivaren bryter mot semesterlagen kan skadestånd komma att betalas ut till den drabbade arbetstagaren. Arbetsgivaren ska inte bara ersätta semesterlön eller ersättning som arbetstagaren hade rätt till utan även skada som denne lidit.


Det kan vara svårt att beräkna rätten till semesterersättning om du inte har koll på reglerna. Är du osäker på hur många semesterdagar du har rätt till och hur mycket semesterersättning din arbetsgivare ska betala ut till dig, kan du kontakta oss för en inledande konsultation.
Comments


bottom of page