top of page

Om Oyal Juridik

  • LinkedIn
Ilona_edited.jpg
Ilona Oyal- ägare av Oyal Juridik 

 
  • LinkedIn
Om oss

Oyal Juridik är en verksamhet med särskild inriktning på arbetsrätt. Vi arbetar endast med det rättsområdet som vi är specialiserade på för att Du som klient ska känna dig trygg med att vi kommer att hantera Ditt ärende med största erfarenhet och professionalism. 

 

Hur jobbar vi? Vi bedömer ditt ärende i ett första samtal som vi erbjuder kostnadsfritt för att ta reda på om ditt ärende har starka juridiska grunder. Därefter arbetar vi och strävar efter att försvara dina rättigheter under hela processens gång.


Den lilla storleken på vårt företag gör att vi kan erbjuda snabb interaktion, personlig kommunikation, flexibilitet och kvalitet. Våra värdeord är professionalitet, tillgänglighet och engagemang och dessa värdeord genomsyrar hela vår verksamhet.

bottom of page