top of page
Ouderwetse bibliotheek

Skillnaden mellan att bli uppsagd och avskedad

Det finns en stor skillnad mellan att bli uppsagd och avskedad. Vid uppsägning kvarstår du i tjänst under uppsägningstiden. Vid avsked måste du lämna din anställning omedelbart.


Vid uppsägning får du behålla dina löne- och anställningsvillkor under uppsägningstiden, dvs. du har rätt till lön under hela uppsägningstiden. Du har även en skyldighet att arbeta under uppsägningstiden om du och din arbetsgivare inte kommer överens om annat.


Om du blir avskedad skiljs du från din anställning med omedelbar verkan och din anställning upphör under samma dag som du blir avskedad. Du har dessutom inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får dock enbart avskeda en arbetstagare om denne grovt åsidosatt sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren. Läs mer om grunderna för avsked här.


Comentários


bottom of page