top of page
Ouderwetse bibliotheek

Läkarintyg vid sjukskrivning

Läkarintyg ska lämnas till arbetsgivaren om arbetstagaren bedöms vara sjuk längre än en vecka.


När behöver arbetstagaren lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren?

När en arbetstagare blir sjuk eller utsätts för skada ska detta anmälas till arbetsgivaren under samma dag. Arbetsgivaren ska då bedöma om arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och arbetstagarens rätt till sjuklön.


Om arbetstagaren bedömer att sjukdom eller skada kommer att pågå måste arbetstagaren på eget initiativ lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren senast dag 8 i sjukdomsperioden. Arbetstagaren måste gå till en läkare för att få ett läkarintyg. Arbetsgivaren kan kräva att arbetstagaren inkommer med ett läkarintyg från dag 8. Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren även kräva att läkarintyg lämnas redan under första sjukdagen.


Sjuklön och sjukpenning

Under tiden som arbetstagaren är sjuk ska arbetsgivaren normalt sätt betala ut sjuklön till arbetstagaren från dag 2 och högst fram till dag 14. Om arbetstagaren är sjuk sammanlagt mer än 14 dagar kan denne ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan från och med dag 15. Efter dag 14 behöver arbetstagaren inkomma med ett nytt läkarintyg som ska skickas till Försäkringskassan. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan arbetstagaren få vid vissa fall även få sjuklön från arbetsgivaren som kompletterar sjukpenningen.


Om arbetstagaren är arbetslös

Om arbetstagaren inte är anställd kan sjukdom eller skada anmälas till Försäkringskassan redan från första sjukdagen.
Comments


bottom of page